top of page
 • תמונת הסופר/תעו"ד יצחק מלכה

המדריך להוצאת רישיון נשק פרטי


 
בשנים האחרונות בצל הפיגועים הרבים התחדדה ההבנה בקרב מקבלי ההחלטות שאזרחים חמושים מהווים מכפיל כוח לכוחות הביטחון וביכולתם לסייע ולסיים אירוע בטחוני בתוך מספר רגעים.


עקב כך, הליך הוצאת רישיון הנשק עבר השתכללות אדירה והתבחינים לנשאית נשק הורחבו, כך שהיום יותר ויותר אזרחים ואזרחיות זכאים להוציא רישיון נשק פרטי כל אדם וסיבותיו שלו.


מדריך זה נועד לסייע לכם להבין את מנגנון תנאי הסף והתבחינים בהליך הוצאת נשק פרטי. בהקשר זה ראוי לציין כי על אף שמשרדנו מתמחה ברישוי כלי ירייה, ייצוג בוועדות ערר ועתירות מנהליות, דווקא הליך הוצאת הרישיון עצמו הוא הליך טכני בעיקרו שלא מצריך לרוב סיוע של עורך דין.


דרישות הסף למתן רישיון נשק

דרישות הסף הן דרישות טכניות בעיקרן ומטרתן לקבוע תנאי סף להחזקת כלי נשק פרטי :


 1. אזרח או תושב קבע - ובלבד ששהה בישראל באופן רציף במשך שלוש השנים האחרונות. כלל השהות כמובן לא כולל חופשות וכו'. לכלל זה אף נקבע חריג ומי שלא שהה בישראל ברציפות בשלוש השנים האחרונות, אך, שירת בצבא/ בשירות הלאומי/ בשירות האזרחי, זכאי גם כן.

 2. בעל שליטה בסיסית בשפה העברית - לפי שיקול דעתו של פקיד הרישוי, הדבר ייבדק בראיון שתקיימו עם פקיד הרישוי.

 3. גיל מינימלי - בחלוקה גסה , אם שירתם בצבא הגיל המינימלי הוא 18 ; אם עשיתם שירות לאומי או אזרחי הגיל המינימלי הוא 21 ; אם לא שירתם לא בצבא ולא בשירות לאומי או אזרחי, הגיל המינימלי הוא 27. אם אתם תושבים לא אזרחים ולא שירתם כאמור, הגיל המינימלי הוא 45.

 4. הצהרת בריאות - על ההצהרה להיות חתומה על ידי המבקש ורופא משפחה. להלן ההצהרה.

 5. עמידה בדרישות ההכשרה - הכשרה בת 4.5 שעות במטווח הכוללת חומר עיוני וכן מעשי. מבלי להיכנס למורכבות הדרישה, הרי שתדרשו לירות כ- 80 כדורים במצבי ירי שונים ומגוונים ולפגוע כ-70% מהכדורים וכן לעבור מבחן עיוני. לדרישות ההכשרה המלאות לחצו כאן.

 6. המבקש אינו זכאי להחזיק בנשק מכוח הוראות סעיפים 9-10 לחוק.

תבחינים לקבלת רישיון נשק

רשימת התבחינים רלוונטית רק ובמידה והנכם עומדים בדרישות הסף, עליכם לאתר תבחין מזכה בו אתם עומדים, ולהגיש בקשה לרישיון נשק פרטי על בסיסו.


 • מגורים בישוב זכאי - ישנה רשימה מסודרת של ישובים בהם התושבים זכאים לשאת נשק. אולם הרשימה חסויה ואינה זמינה לציבור. כללי האצבע הם : ישובים מעבר לקו הירוק או ישוב צמוד גדר או גבול. כמו כן, נסו לברר עם נושאי נשק אחרים בישוב בנוגע לתבחין זה.

מסמכים נדרשים : אישור מאת הרשות המקומית על תושבות ביישוב וצילום ת"ז.

 • עיסוק ביישוב זכאי - מי עובד ביישוב זכאי יוכל להוציא רישיון נשק פרטי על בסיס תבחין זה.

מסמכים נדרשים : אישור מהרשות המקומית שבית העסק נמצא ביישוב זכאי, או תעודות משלוח של המעסיק המעידות על עבודה ביישוב זכאי (למשל שליח בקו חלוקה קבוע ליישוב זכאי), תלושי שכר 3 חודשים ותצהיר.


 • שירות בכוחות הביטחון - קצינים בדרגת סרן ומעלה ונג"דים בדרגת רס"ר ומעלה ; שירות ביחידה מיוחדת בכוחות הביטחון - מדובר ברשימה סגורה של יחידות ; לוחמים ברובאי 07 או 08. שימו לב מדובר בשלוש קטגוריות שונות : או שהייתם קצינים\ נג"דים - גם אם לא לוחמים או ששירתם ביחידה מיוחדת או שהייתם לוחמים ברובאי 07 או 08.

מסמכים נדרשים : קצינים ונג"דים - תעודת קצין או נגד ; שירות ביחידה מיוחדת - אישור שלישות יחידה על שירות ביחידה ; לוחמים ברובאי 07-08 - אישור על מהלך שירות (טופס 830).


 • שירות במשטרה - שוטר המשרת או שירת בשירות קבע שנתיים לפחות או מתנדב של משטרת ישראל.

מסמכים נדרשים : שוטר - אישור קצין אמ"ש מחוזי תוך ציון תקופת השירות ; מתנדב - אישור ראש מחלקת מתנדבים במשטרה.


 • הכשרה ייחודית - ברשות שדות התעופה - קורס אחיד או מאבטחי מתקן יל"ה ; שב"כ - בוגר קורס מאבטחים ; במלמ"ב - קורס אחיד.

מסמכים נדרשים : ברשות שדות התעופה - אישור מעבר קורס על ידי מנהל הרשות ; שב"כ - אישור מראש אגף משאבי אנוש על מעבר קורס אחיד, ארזים, קב"ט נציגויות, קב"ט תעופה ומאבטחי מתקן ; במלמ"ב - תעודת מעבר קורס אחיד.


 • המלצה פרטנית של משטרת ישראל - תבחין זה הוא תבחין ייחודי ונתון לשיקול דעת משטרת ישראל שמאפשרת על בסיס הערכת מצב ולתקופה מוגבלת לשאת נשק בתבחין ההמלצה. זהו בין התבחינים היחידים שנתון לשיקול דעת הגורם הממליץ ומומלץ להיוועץ בעורך דין בטרם הפניה למשטרת ישראל. תבחין זה מאפשר למשל לאנשים מאוימים, עדים וכו' לשאת נשק בהמלצת משטרת ישראל.


 • עובדים ומתנדבים בגופי ההצלה - מד"א, זק"א ואיחוד הצלה.

מסמכים נדרשים : פנייה ואישור פרטני מאת מנכ"ל גוף ההצלה.


 • מורה דרך, מדביר, חקלאי, מוביל חומרי נפץ, כבאי, מדריך ירי, ציד, ווטרינר, ספורטאי פעיל וקב"טים

מסמכים נדרשים : רישיונות רלוונטיים כדאי לענייו ברשימת התבחינים המלאה באתר האגף לכלי ירייה.


הליך הוצאת רישיון הנשק הפרטי

לאחר שווידאתם כי הנכם עומדים בתנאי הסף ומצאתם תבחין מזכה בו אתם עומדים יש לשלוח את טופס הבקשה המקוון בצירוף כל המסמכים הנדרשים. רשימת המסמכים המפורטת לעיל מקוצרת ומתומצתת ומטרתה לעזור לכם להתמצא בתנאי הסף ובתבחינים, בטרם הגשת הבקשה יש לעיין ברשימת התבחינים והמסמכים המלאה באתר האגף לכלי ירייה.


המלצה : תצרפו לבקשה כל מסמך שיכול להעיד ולתמוך בבקשתכם, למשל בתבחין יישוב זכאי תצרפו תשלומי חשבון מים, חשמל ומיסים על שמכם וכו'.


המלצה : אם הנכם עומדים במספר תבחינים יש צורך להיוועץ ולהחליט על איזה תבחין כדאי להגיש את הבקשה, לסוג התבחין ישנה משמעות רבה - כך למשל, אם אתם קצינים זכאים וגם עובדים ביישוב זכאי, הרי שכדאי לבקש רישיון נשק בתבחין קצין, אחרת במידה ותפסיקו לעבוד ביישוב הזכאי רישיונכם עלול להישלל.


לאחר הגשת הבקשה היא מועברת לבחינה של משטרת ישראל ומשרד הבריאות שבתורם ממליצים לאשר או לדחות את הבקשה על סמך מידע ורישומים הנמצאים ברשותם. אם בקשתכם נדחתה בשל התנגדות משטרת ישראל או משרד הבריאות מומלץ לפנות מיד לייעוץ של עורך דין.


במידה ובקשתכם תאושר, תזומנו לראיון אישי באחת מלשכות האגף לרישוי כלי ירייה - לפגישה זאת עליכם להביא את מסמכי המקור שצורפו לבקשה המקוונת. לאחר הריאיון במידה ובקשתכם תאושר סופית תקבלו "רישיון מותנה" הרישיון מותנה בהשלמת מספר צעדים :


 1. רכישת כלי נשק - רישיון הנשק מתייחס לכלי נשק ספציפי אותו תרכשו והוא אינו "רישיון כללי להחזקת כלי ירייה".

 2. ביצוע ההכשרה כאמור לעיל.

 3. תשלום אגרה.

לסיכום, הליך הוצאת רישיון נשק לרוב אינו מצריך התערבות משפטית כלשהי והוא נחשב להליך בירוקרטי ידידותי למשתמש. אם אתם עומדים בתנאי הסף ובתבחין מזכה וללא עבר פלילי או נפשי מהותי, אתם לא אמורים להיתקל בקושי או סירוב. עם זאת, חשוב לומר במידה ובשלב כלשהו נתקלתם בסירוב הרשות לאשר את בקשתכם, בין אם בשל עברכם הפלילי או הנפשי או מכל סיבה שהיא, מומלץ לפנות מיד לייעוץ של עורך דין.


המאמר נכתב על ידי עו"ד יצחק מלכה - מטרת המאמר היא לספק מידע כללי באופן שטחי בלבד ואין לראות בו משום ייעוץ משפטי בשום פנים ואופן. לייעוץ ללא עלות פנו אלינו בדף יצירת קשר או בטלפון : 053-434-1414. כל הזכויות שמורות, אין להעתיק ללא אישור, הפצה תתקבל בברכה. המאמר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים. 


5,676 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page